Trädgårdsdesign

Trädgårdsplanering för alla slags tomter och gårdar

Vackra, funktionella trädgårdar och tomter ger oss större boyta och mer livskvalitet; det blir bättre plats för både samvaro och egen avkoppling, lek och återhämtning. Investeringar utomhus ökar dessutom inte bara trivseln, utan även det ekonomiska värdet för de hus som hör till.

Ta min hjälp att förnya din tomt! Det kan gälla allt från att uppdatera rabatter och umgängesytor, få liv i en tråkig entré, till att låta en helt ny trädgård ta form!


BOKA IN ETT KOSTNADSFRITT HEMBESÖK
FÖR TRÄDGÅRDSDESIGN inkluderat offert!
Fast pris på konsultation
och rådgivning.

Vid ett planeringsuppdrag med trädgårdsdesign får du:

En gestaltningsplan, även kallad förslagsritning, med er tomtritning som grund. En exklusivt handritad plan. Unik för er tomt.
Presentation av gestaltningsplanen med idéskisser, bilder på föreslagna material, snickerier, belysning, möbler, lekutrustning mm; allt efter önskemål.
Växtförslag med bilder och namn på de olika slags växterna och dess egenskaper, presenterade i de inplanerade planteringsytorna.

I mitt planeringsarbete som trädgårdsarkitekt eftersträvar jag alltid det harmoniska och sinnliga, lika mycket som det väl fungerande. Platsens förutsättningar och möjligheter, ihop med dess omgivning och arkitektur, ger ramverket.

Både stora och små ytor kan förbättras genom ökad rumslighet, struktur och variation, anpassade efter vad de ska användas till och fungera i ett samspel med. Lekhörna och grillplats, bil- och cykelparkering, mysiga uteplatser för dygnets alla timmar, avskärmande insynsskydd, och lättskött, lummig grönska..? Önskemålen brukar vara många.
Jag uppdaterar mig ständigt om utbudet av möbler och produkter för utomhusbruk, och har med mig min inredarblick och -kompetens lika mycket ute som inne. Den långa erfarenheten av även praktiskt trädgårdsmästararbete, med plantering och skötsel, har gett mig värdefulla insikter i det konkreta omhändertagandet av hårda och mjuka ytor och en omfattande växtkunskap. Tillsammans ger det genomtänkta helhetsresultat där människors såväl som växters anspråk på trivsel tillgodoses.

Jag jobbar alltid lyhört och ytsmart, anpassat platsen och personligt utvalt efter dina behov och önskemål om stil, funktioner, färger och budget.

Ett praktiskt genomförande med anläggning, plantering
och skötsel av egna projekt ingår också bland mina tjänster;
se Anläggning och plantering


VÄLJ MELLAN MINA TRÄDGÅRDSTJÄNSTER:
1.Gestaltningsplan – ett planeringsuppdrag: En förslagsritning som efter avstämning detaljplaneras; se presentation ovan.
2.Konsultation & rådgivning Ett hembesök för dig som vill göra jobbet själv

1. GESTALTNINGSPLAN/ Förslagsritning
Vid ett besök på plats hos dig diskuterar vi önskemål och visioner, liksom projektets ambitionsnivå och budget.
Efter godkänd offert tar jag utifrån detta sedan fram en gestaltningsplan med ett helhetstänk, med en skalenliga tomtritning som grund. Planeringsarbetet inkluderar en skriftlig presentation med idéillustrationer liksom bilder på och information om föreslagna växt- och materialval, snickerier, belysning samt ev utemöbler, lekutrustning etc; en sk moodboard. Se presentation med bilder ovan.

Finplanering av gestaltningsplanen – säkrar upp för det önskade resultatet
Efter att vi diskuterat förslagsritningen gör jag eventuella justeringar och den detaljplanering som efterfrågas för vidare anläggning och plantering, med sådant som yttre måttangivelser för mark- och byggprojekt, belysningens placering, och allt kring växterna som krävs för dess beställning, plantering och skötsel. Även här tas en offert fram innan det fortsatta planeringsarbetet påbörjas. En del detaljer behöver avgöras på plats under det praktiska arbetets gång; och jag bistår gärna i dessa diskussioner!

2. KONSULTATION & RÅDGIVNING
För en begränsad yta kan ett konsulterande hembesök bli nyckeln till tomtens potential och ett sätt att komma igång praktiskt med förändringar du funderat på.
Du får chansen att bolla idéer och få inspiration för en utvald plats, alternativt diskutera övergripande struktur eller sådant som underlättar skötseln.

Ett konsultationsbesök passar dig som vill göra finplanering, inköp och det praktiska arbetet själv. Jag kan stå för enkla skisser för att tydliggöra det vi pratar om, men i övrigt är det du som håller i dokumentationen.
Observera att om det praktiska arbetet ska läggas i händerna på anläggare och snickare bör konsultationen kompletteras med en mer noggrann skiss för ett lyckat resultatet
– eller t o m en gestaltningsplan; beroende av projektets karaktär.

Fast pris inkl resor inom Stor-Stockholm: 3000 kr inkl resor och moms. 
1-1,5 timmes besök på plats.

Vid eventuell komplettering med t ex ritningsarbete tillkommer ett arvode på
1075 kr/tim inkl moms.


Jag månar om människan och hennes rum. Ute som inne.