Catarì Lejdinge

Praktiskt arbetande
Trädgårdsdesigner och inredare

Ring mig!
Jag finns tillgänglig på telefon
måndag-fredag kl 8.30-17.30.
Mitt telefonnummer är 0707154431
Skriv till mig!
Lejdinge Trädgård & Interiör AB
Tobaksspinnargatan 3
117 36 Stockholm
E-postadress: catari@lejdinge.se

Eller; tryck på knappen 😉


Några av mina samarbetspartners:

-H Aronssons Byggnads AB www.aronsons-bygg.se
-LAWAB www.lawab.se
-Innergårdsgruppen Garage & Betong www.innergardsgruppen.se
-Två smålänningar www.tvasmalanningar.se
-En Trädgårdsmästare www.entradgardsmastare.se
-Chakari Mark & Bygg AB https://chakari.se
-Mark & Trädgård på Ingarö AB, Lars Rosander
-Stockholm trädvård AB htttps://stockholmtradvard.se
-LSBolagen AB www.lsbolagen.com Utekök mm

Jag månar om människan och hennes rum. Ute som inne.