Innergård Hälsingegatan

Det här är en förnyelse av en sedan tidigare renoverad och asfalterad innergård, där jag anlitades som trädgårdsarkitekt av Aronssons Bygg. Föreningen ville ha ett trädäck på den större delen av gården, i olika nivåer och med lättskött grönska. Vilket de också fick! Jag ritade in detta, med platsbyggda bänkar, pergolan och rabattlådor. Växterna är städsegröna prydnadsgräs och marktäckare, klätterväxter, två sorters träd med rund krona, samt långblommandes buskar och perenner i ett vit-gul-orangefärgat tema, i dialog med fastigheternas fasader. Jag stod också för planteringen, och har nu två års garantiskötsel.
De här bilderna är tagna någon månad efter planteringen, och rabattytorna kommer att frodas mer framöver. Motsatt sida gård ska tas om hand ett annat år; ett sätt att dela upp kostnader.
www.aronsson-bygg.se

Utgångsläget


Jag månar om människan och hennes rum. Ute som inne.