Innergård Döbelnsgatan

Med plats för både umgänge och lek

Ett samarbete med Lawab, som stod för upprustning av denna innergård i korsningen Odengatan och Döbelnsgatan. En omfattande renovering med byte av bjälklager, dränerings- och tätningsarbeten där jag anlitades som trädgårdsarkitekt i processens början. Önskemål fanns om en grön och trivsam gård med lekutrymme för barn och vuxna, och ett behov att både skydda och dölja de underliggande lokalernas lanterniner; takfönster.
I slutet av juli 2015 resulterade det färdiga renoverings- och anläggningsarbetet i stor förnyelse med marksten i stället för asfalt, en terrass med mobila grillar och av mig formgivna snickerier i kombi sittytor och rabattlådor med varierad växtlighet, som även byggdes runt lanterninerna. www.lawab.se
Jag hade sedan fortsatt skötsel av de gjorda planteringarna under fem år, och kunde därför dessutom fortsätta att hålla gården grön och frisk när det blev försämrade förhållanden för växterna. Lanterninerna; glaskupolerna, byttes nämligen ut mot ventilationsaggregat, och flera sorters perenner behövde bytas ut mot mer blåståliga. Sådana förändringar görs emellanåt utan kunskap om konsekvenserna – tur att vi trädgårdsarkitekter finns!

Upprustning och anläggning

Nyplanterat;
med lanterniner, innan ventilationstrummorna


Jag månar om människan och hennes rum. Ute som inne.